• neperkanciosioms-organizacijoms

Pirkimai ne pagal Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymą, kai projektas finansuojamas Europos Sąjungos struktūrinės paramos lėšomis

Privatūs juridiniai asmenys, kurie nėra perkančiosios organizacijos, vykdydami pirkimus projektuose, kurie finansuojami Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis, privalo laikytis aktualios redakcijos Lietuvos respublikos finansų ministro įsakymu patvirtintų Projektų administravimo ir finansavimo taisyklių 40 skirsnyje išdėstytų reikalavimų bei Europos Sąjungos struktūrinę paramą administruojančios institucijos nustatytų taisyklių.

Nurodytas teisinis reglamentavimas, taikomas neperkančiosioms organizacijoms, nustatytas iš esmės atkartojant Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatas ir pateikiant jų santrumpą, tačiau vykdant pirkimus, vadovaujantis nustatytu reglamentavimu, dažnai pasitaiko nesusipratimų. Pasitaiko atvejų kai maišomos nuostatos, reglamentuojančios tą patį dalyką perkančiųjų ir neperkančiųjų organizacijų pirkimuose. Dažna viešųjų pirkimų agentūra specializuojasi tik perkančiųjų organizacijų pirkimuose ir neperkančiąsias organizacijas konsultuoja remdamiesi tik analogija. Neperkančiųjų organizacijų vykdomų pirkimų mažesnė reglamentavimo apimtis sąlygoja, iš vienos pusės supaprastintą šių pirkimų vykdymą, iš kitos pusės – palieka didesnę laisvę interpretacijoms.

UAB „AD JUS“ teisininkai turi daugiau kaip 5 metų patirtį vykdant ir administruojant neperkančiųjų organizacijų pirkimus bei konsultuojant didžiausias Lietuvos Respublikos neperkančiąsias organizacijas pirkimų vykdymo klausimais, todėl UAB „AD JUS“ teisininkai gali pateikti praktikoje patikrintus, patikimus sprendimus.

Siūlome pirkimo dokumentų rengimo, konsultavimo, sutarčių rengimo, ginčų nagrinėjimo ir kitas paslaugas privatiems juridiniams asmenims, kurie pirkimus vykdo kaip neperkančiosios organizacijos.