• mokymai

Mokymai viešųjų pirkimų tema

UAB „AD JUS“ teisininkai, viešųjų pirkimų specialistai yra sukaupę solidžią patirtį viešųjų pirkimų vykdyme, auditavime, visos sistemos tobulinime ir yra pasiruošę sukaupta patirtimi pasidalinti. Galime parengti mokymų programą aktualia tema tiek pradedantiems vykdyti pirkimus, tiek pažengusiems, tiek besidomintiems konkrečia, su viešaisiais pirkimais susijusia, tema. Tik nuolatinis tobulėjimas gali užtikrinti sėkmingą projektų įgyvendinimą bei pirkimų vykdymą.

Ne paslaptis, kas dauguma mokymų viešųjų pirkimų tema yra vedami itin formaliai, tiesiog atpasakojant seniai parengtą mokymų medžiagą arba pateikiant tik teorines žinias, kurios tik sukelia susižavėjimą lektoriaus žiniomis. Dalyvavimas tokiuose mokymuose nesukuria jokios pridėtinės vertės. UAB „AD JUS“ teisininkai sau kelia kur kas didesnius tikslus nei tik paruošti kokybišką mokymų medžiagą. Vedamuose mokymuose taikome naujausius mokymų metodus ir siekiame mokymuose dalyvaujantiems asmenims betarpiškai perteikti turimas žinias, nepaisant to ar klausosi vienas žmogus, ar didelė jų grupė. Taip pat esame pasirengę diskutuoti iškeltais klausimais ir jau pasibaigus mokymams.

Šiuo metu išskiriame tokias aktualiausias viešųjų pirkimų mokymų temas:

  • kaip vykdyti supaprastintus/mažos vertės pirkimus paprasčiau, mažinant administracinę naštą;
  • naujovės viešuosiuose pirkimuose, tendencijos, neišvengiami pakeitimai;
  • pasiūlymų vertinimas pagal ekonominio naudingumo vertinimo kriterijų: esama padėtis, naujovės, perspektyvos, geroji praktika;
  • kvalifikacinių reikalavimų nustatymas ir juos pagrindžiančių dokumentų vertinimas;
  • ginčų nagrinėjimas viešuosiuose pirkimuose: ikiteisminė stadija ir ginčo nagrinėjimas teisme;
  • aktuali teismų praktika viešuosiuose pirkimuose: pokyčiai, naujovės;
  • įžvalgos dėl ES paramą administruojančių įstaigų, Viešųjų pirkimų tarnybos, Valstybės kontrolės pozicijos;
  • svarbiausi viešųjų pirkimų aspektai projektavimo ir statybos srityje

Jeigu Jus domina mokymai bet kokia su viešaisiais pirkimais susijusia tema, kreipkitės kontaktų skiltyje nurodytu elektroniniu paštu ar telefonu. Užtikriname, kad parengsime ir įvykdysime Jūsų poreikius ir lūkesčius atitinkančius mokymus.